Plantážníci

Poděkování

Buchy, 1.3.2021

Oddíly Zubrů a Zubříků děkují pánům Miroslavovi a Václavovi Hrubému z Mezouně za to, že nám bezplatně poskytli jeden ze svých lesních pozemků a otevřeli nám tím pro naše schůzky mnoho nových možností. Těšíme se, až bude obnovena běžná skautská činnost a my je budeme moci využít!