Plantážníci

Koronavirus a naše středisko

Buchy, 28.9.2020

Vzhledem k tomu, že právě začínají pravidelné skautské schůzky, chtěli bychom Vás upozornit na některá nařízení a doporučení, kterými se jako členové Junáka musíme řídit. Koronavirová situace v České republice se každým dnem mění. Pro nás jsou závazná doporučení, která vydává ústředí Junáka. Pravidelně je sledujeme a budeme se jimi řídit při plánování programu. Aktuálně platná doporučení najdete zde.

Pro naši činnost je zejména důležité následující:

  • na jednotlivé akci uvnitř může být nejvýše 10 osob, na jednotlivé akci venku může být nejvýše 20 osob
  • dokud to bude možné, budeme se snažit schůzky organizovat venku
  • pokud se oddíl sejde ve vnitřích prostorách (v klubovně), je povinné mít po celou dobu nasazené roušky, skupina bude rozdělena na menší skupiny po 10 osobách
  • děti s sebou musí roušky nosit na všechny skautské akce (i na schůzky pořádané venku) 
  • skautské činnosti se mohou účastnit pouze osoby nevykazující příznaky jakéhokoli onemocnění (mj. zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku apod.)
  • pokud vedoucí zjistí příznaky onemocnění u dítěte na skautské akci, izoluje ho od ostatních a co nejrychleji předá rodičům 
  • vedoucí i děti musí dbát zvýšené hygieny – mytí rukou, dezinfekce prostor, větrání apod.

Na závěr bychom Vás chtěli požádat, abyste nás informovali v případě nákazy Vašeho dítěte onemocněním COVID-19.

Všichni doufáme, že budeme alespoň v tomto režimu moct organizovat schůzky i výpravy během celého školního roku. Bohužel se však může stát, že přijdou nařízení nebo doporučení, která nám běžnou skautskou činnost znemožní. V takovém případě zajistíme alternativní program.