Plantážníci

10.den - 9.7.

Buchy, 11.7.2013

Po dvou odpočinkových dnech bylo potřeba dohnat zpoždění v CTH, proto jsme se dnes dočkali čtyřech (někteří pěti) etap.

Dopolední program jsme zahájili kolíkováním Panamského průplavu podle Járy Cimrmana. Úkolem soupeřících oddílů bylo co nejpřesněji vyměřit a kolíky označit značky pro padesát a sto metrů, samozřejmě bez použití metru a podobných pomůcek.

Potom jsme se vrátili k CTH 12 úkolů pro Asterixe z roku 2002, konkrétně k etapě „Letní biatlon“. Šlo o štafetový běh spojený s házením papírových koulí do krabice, kde méně přesní střelci museli obíhat trestná kolečka.

V další etapě, „Vylodění“ z CTH Poklad kapitána Kidda (Stará Huť 2003), bylo cílem co nejrychleji přemístit pyramidu postavenou z očíslovaných klád tak, aby na obou místech vypadala úplně stejně.

Poslední dnešní etapou byla oprava lodi. Výprava lovců pokladů ztroskotala, a byla nucena sbírat papírky s obrázky částí lodě a skládat je. Tento už tak dost nelehký úkol byl ještě ztížen žraloky – vedoucími, kteří děti vybíjeli papírovými koulemi.

Starší oddíl se dočkal ještě bonusové etapy, výsadku. Po probuzení v jedenáct hodin je čekalo zavázání očí a odvezení na neznámé místo, ze kterého se museli dostat zpět do tábora. Všechny oddíly bez větších potíží a bloudění během několika hodiny dorazily do spícího tábora.

Dobrou noc…