Plantážníci

Tábor Týček 2020 - ZRUŠENO

Začátek: 4.7.2020, 9:52
Konec: 18.7.2020, 9:52

Vážení rodiče,

po zralé úvaze několikahodinové schůze všech vedoucích jsme se rozhodli zrušit letošní tábor.

Tomuto rozhodnutí předcházelo pečlivé prostudování všech aktuálních metodik a opatření, konzultace s naším zdravotníkem (povoláním záchranářem) a debata všech táborových vedoucích a vedení střediska. Přihlédnout jsme také museli k aktuální atmosféře ve společnosti spojené s onemocněním COVID-19.

Myslíme si, že letošní zvýšená hygienická opatření, která se musí na táborech dodržovat, bychom s vypětím sil byli schopni dodržet, ačkoli by to mělo značné dopady na finanční a ekologickou náročnost tábora.

Zde je ovšem několik důležitých bodů, které pro nás byly rozhodující:

  • Obec Týček, kde tábor měl být, při posledním jednání změnila stanovisko a s uspořádáním tábora na svém území letos nesouhlasí. Občané v Týčku se nákazy onemocněním COVID-19 obávají a příjezd skoro stovky táborníků na jejich území vidí jako možné ohrožení. Souhlas zastupitelstva obce je pro konání tábora nutný.
  • Dle slov našeho zdravotníka, není možné na táboře skutečně poctivě provést vstupní filtr táborníků (který nám ukládá směrnice ministerstva zdravotnictví) se stoprocentní jistotou, že onemocnění nemají. Onemocnění COVID-19 může být i bezpříznakové a vyloučit jej může pouze test na onemocnění, který by musel proběhnout těsně před vstupem do tábora. To ovšem není možné uskutečnit.
  • V našich podmínkách není možné zaručit, že někdo z vedoucích nebo dětí onemocnění do tábora nepřinese nebo si ho tam nezavlečeme například s nákupem potravin. Také si uvědomujeme, že pro toho, kdo by onemocnění přenesl na ostatní by taková skutečnost byla značně stigmatizující.
  • Jakékoli podezření na nemoci dýchacích cest (které jsou na táborech časté) by znamenalo velký nápor na všechny zúčastněné – okamžitý odvoz dítěte domu, zajištění testování na koronavirus, komunikaci s hygienickou stanicí atd.
  • V případě potvrzení nákazy COVID-19 v táboře by nastala situace, kdy by se všichni zúčastnění a jejich rodiny dostali do dvoutýdenní karantény. To pro všechny účastníky tábora a celé jejich rodiny znamená zůstat doma s 60% platu. Tábor by se musel urychleně zbourat a odvézt (kdo by to ale udělal, když vedoucí budou v karanténě?). Jistě chápete, že nechceme Vaše rodiny vystavovat takovému opatření, natož pak samotnému onemocnění. Zároveň nezapomínejme, že stejnému riziku, bychom vystavovali i naše vedoucí, kteří tábory zajišťují zadarmo ve svém volném čase, a jejich rodiny. Celkově se v našem případě jedná o obrovský počet lidí.
  • Pokud by opravdu došlo k nákaze, nelze vzhledem k aktuální situaci a náladě ve společnosti bohužel předvídat reakce rodičů všech dětí a jejich rodin.

V následujících dnech budeme vracet všechny zaslané platby. V případě platby tábora zaměstnavatelem se s Vámi spojíme osobně a budeme částky vracet zpět zaměstnavatelům.

Na zajištění náhradního programu v době tábora pracujeme. Dovedeme si představit kratší jednodenní akce pro menší skupinky dětí, ale s konkrétním plánem budeme čekat na další vývoj epidemiologické situace. V tuto chvíli nemůžeme nic slíbit.

Nastalá situace nás všechny moc mrzí. Na tábor jsme se celý rok těšili a poctivě připravovali a léto bez něj si ani neumíme představit. Věříme ale, že toto rozhodnutí je správné, a doufáme, že se všichni ve zdraví sejdeme na jiných akcích našeho střediska a na táboře v příštím roce.

Za všechny táborové vedoucí,

Tereza Pelikánová