Plantážníci

Mikulášská besídka

4.12.2015, 16:30 - 20:45

Letošní mikulášská se koná jako obvykle v klubovně na Mořině, ale s drobnou změnou – v pátek, ne v sobotu. Zvány jsou děti ze všech oddílů, o doprovod z Mezouně a Tachlovic bude postaráno.

Autobus z Mezouně jede v 16:40, na Mořině je v pět hodin. Zpět do Mezouně odjíždí ve 20:21, příjezd 20:46.