Plantážníci

Mikulášská 2013

14.12.2013, 15:00 - 17:00

Letošní mikulášská se koná jako obvykle v klubovně na Mořině. Zvány jsou děti ze všech oddílů, o doprovod z Mezouně a Tachlovic bude postaráno.
Autobus z Mezouně jede ve 13:55, zpět 17:33.