Plantážníci

12.7. - 6. den

Buchy, 15.7.2018

Dnešní den jsme věnovali převážně výcviku špionáže. Velcí dostali za úkol sledovat tábor a nebýt při tom viděni. Utábořili se v lese a postupně posílali do tábora zvědy, kteří si zapisovali, co se v táboře děje. Aby bylo co zapisovat, děly s v táboře zvláštní věci – vedoucí tančili na náměstí, místo vlajky visela na stožáru podprsenka a balónky, konal se koncert na hrnce… Malí mezitím nacvičovali, jak si hlídat rukojmí. To spočívalo v tom, že měli na noze přivázaný balónek, který jim při chození po táboře nesměl prasknout. Rekruti brzy přišli na to, že k lepšímu umístění jim pomůže, když budou praskat balónky ostatních týmů, takže se etapa místy měnila v bitvu.

Po obědě přišel drobný déšť, po kterém jsme vyrazili do okolních vesnic (městysů) – malí šli do Týčku, velcí do Cerhovic. Nešlo ale jen tak o nějaký výlet. Rekruti si museli získat přízeň domorodého obyvatelstva a dozvědět se co nejzajímavější drby. Moc zajímavých věcí se bohužel nedozvěděli – většina lidí, kterých se ptali, se prý nedávno přistěhovala a o ničem neví. Od jedné milé paní ale dostali alespoň tatranky.

Když se vrátili, čekala na ně večeře – brambory na loupačku. Pak už jen chvíle volna, vyčistit zuby, zazpívat večerku a spát…