Plantážníci

Středisko 212.08

Skautské středisko Plantážníci sdružuje oddíly z Mezouně, Mořiny a Tachlovic. Na našem webu najdete informace o schůzkách, plánovaných výpravách a táborech, ale také články o historii střediska nebo fotky z dřívějších akcí.

Informace o tachlovickém oddílu najdete také na jeho blogu.

PF 2019

Jménem našeho střediska vám všem přejeme šťastný a úspěšný nový rok. Rovněž bychom rádi této příležitosti využili k poděkování všem, kteří se zasloužili o naši činnost v roce minulém. Především děkujeme obcím Mořina a Mezouň a Ing. Zbyňku Michálkovi za dotace, společnosti Lomy Mořina a Karlu Zikánovi za bezplatnou dopravu táborového vybavení a všem rodičům, kteří nám pomohli při stavbě a bourání tábora. V neposlední řadě děkujeme obci Týček a Zemědělskému družstvu Mořina, které nám konání tábora umožnily.

Přispějte nám svým nákupem

Naše středisko je zaregistrováno na givt.cz. Díky tomu nás můžete zdarma finančně podpořit kdykoliv nakupujete na jednom z více než 500 českých e-shopů. Návod, jak na to, najdete na YouTube. Nebo prostě navštivte stránku našeho střediska.

Aktuality

Registrace 2019

Terka, 9.12.2018

Blíží se konec roku a tedy i placení registračního poplatku do Junáka na další kalendářní rok. Letos budeme opět vybírat 500 Kč za každého člena (děti i dospělí). Část příspěvku (cca 300 Kč) odešleme do vyšších jednotek Junáka a zbytek pak zůstává středisku jako příspěvek na činnost. Klasicky z toho platíme některé akce pro děti nebo třeba nákup nového vybavení.

Pokračování článku...

Schůzky Zubříků

Terka, 11.9.2018

Schůzky Zubříků v novém školním roce budou probíhat opět v Mezouni každé pondělí od 17 do 18 hodin. Poprvé se sejdeme v pondělí 1.10. Na všechny se budeme těšit!

Pokračování článku...

16.7. - 10. den

Buchy, 1.8.2018

Je jasné, že abychom dokázali včas zastavit Jacoba Hoyta, budeme se muset v našem snažení rozdělit. Proto se dnes dopoledne malí vydali zachránit agenta – informátora, kterého viděli uprchnout ve videu předevčírem, a starší agenti se zatím věnovali luštění šifer, které ukořistili včera. K záchraně informátora bylo nutné projít okruh územím střeženým Hoytovými žoldáky, kteří agenty napadali ze zálohy a snažili se jim vytahovat šátky zastrčené za opaskem. Malí ale bojovali statečně a z každého napadení vyšli jako vítězové. Poté, co zachránili informátora, jej ale museli dovést ještě zpátky, aniž by přišel o šátek. Největší bodové ohodnocení získali ti, kteří měli v průběhu mise nejmenší ztráty.

Pokračování článku...

15.7. - 9. den

Buchy, 17.7.2018

Dnešním dnem doopravdy začalo naše tažení proti Jacobu Hoytovi. Dozvěděli jsme se, že v lesích operuje síť jeho informátorů, kteří si vyměňují zašifrované vzkazy. Úkolem dětí – agentů bylo chytat informátory představované vedoucími a porážet je v boji o vytažení šátku zastrčeného za kalhotami. Ti, kteří byli úspěšní, získali tajnou zprávu. Zprávy rychlejších vedoucích byly zašifrované méně důkladně, než zprávy hlídané těmi línějšími – to agenty motivovalo pouštět se do náročnějších soubojů, kde ale i tak často vítězili. Změnou oproti klasickým psancům bylo, že pro ty, kteří přišli o všechny životy, hra nekončila – po cca. deseti minutách se opět vraceli do hry, tentokrát ale s jinou zprávou. Starší zprávy už pak nešlo znovu získat, a tak museli být agenti alespoň trochu úspěšní v každém kole.

Pokračování článku...

14.7. - 8. den

Buchy, 17.7.2018

Dnešek byl pro nás už od rána mimořádný. Hned po snídani přišel z hlavního štábu rozkaz odebrat se do lesa u Třenické hory, kde se rekruti měli podrobit komplexní zkoušce. V lese byl vytyčený okruh se stanovišti, kde museli prokázat úspěšné zvládnutí nejrůznějších dovednosti – nepozorovaně se plížit porostem, prolézt komplikovanou sítí laserů bez dotyku, létajícím talířem shazovat plechovky, přenést společnými silami jednoho z členů týmu a přejít po slackline. Některé disciplíny už rekruti znali z dřívějších fází výcviku, jiné viděli poprvé, ale se všemi se vypořádali se ctí.

Pokračování článku...